Przedsiębiorstwo certyfikowane w zakresie zapobiegającej ochrony przeciwpożarowej

Zertifiziertes Unternehmen für vorbeugenden Brandschutz

Metryka

Schlentzek & Kühn GmbH

Waltersdorfer Straße 105
D-12526 Berlin

Tel.: +49.30.4436230
Fax: +49.30.44362390
E-Mail: briefkasten@sicherheit.sk

Nr. Id. VAT: DE175200629
Rejestr handlowy Berlin-Charlottenburg HRA 28883
Siedziba spółki Berlin/ NIEMCY
Dyrektorzy: Frank Schlentzek, Christian Kühn

Członek Izby Przemysłu i Handlu oraz Izby Rzemiosła Berlin
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw i dostawców Berlin (ULV) Nr. 15259
Prekwalifikowana dla przedsiębiorstw energetycznych connexio ID 164524 by Achilles

Przeciwko niedozwolonej reklamie (e-mail, faks, telefonaty) są podejmowane kroki prawne bez uprzedzenia.


Ograniczenie odpowiedzialności

Treść tej strony internetowej jest sporządzona z możliwie dużą starannością. Operator nie przejmuje jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych tekstów. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Teksty z podanym nazwiskiem wykazują opinię danego autora, nie zawsze jest to opinia operatora strony. Przez czyste korzystanie ze strony internetowej operatora nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między użytkownikiem i operatorem.

Linki zewnętrzne

Strona ta zawiera połączenia na strony osób trzecich ("linki zewnętrzne") Za strony te są odpowiedzialni ich dani operatorzy. Operator przy pierwszym sporządzeniu linku zewnętrznego sprawdził, czy strony te nie zawierają treści, która stanowi wykroczenie prawne. W tym momencie nie były widoczne żadne wykroczenia prawne. Operator nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą treść połączonych stron. Sporządzenie linków zewnętrznych nie oznacza, że operator uważa informacje i treść kryjącą się za tymi linkami za jego własność. Ciągła kontrola linków zewnętrznych bez konkretnych informacji o wykroczeniach prawnych jest dla operatora niemożliwa. W przypadku informacji o wykroczeniach prawnych takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast zlikwidowane.

Prawa autorskie i ochronne

Teksty opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i ochronnemu. Dla każdego użytku niedopuszczonego jednoznacznie przez prawo autorskie i ochronne jest konieczna uprzednia zgoda operatora lub właściciela danych praw w formie pisemnej. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, zapisywania lub przekazywania treści do baz danych lub na inne media i systemy elektroniczne. Treść i prawa osób trzecich są odpowiednio zaznaczone. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedopuszczalne i karalne. Dozwolone jest tylko sporządzanie kopii i downloadów dla osobistego, prywatnego i niekomercyjnego użytku.

Przedstawienie tej strony w obcych okienkach (frames) jest możliwa tylko za pisemną zgodą.

Ochrona danych

Przy wejściu na stronę internetową operatora mogą być zapisane dane dostępowe (data, godzina, strona oglądana). Dane te nie należą do danych osobistych i są anonimowe. Są one wykorzystywane tylko do celów statystycznych. Dane nie są przekazywane dalej dla innych komercyjnych lub niekomercyjnych celów.

Operator zwraca wyraźnie uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikacji przez e-mail) posiada luki bezpieczeństwa i nie może być chroniona zupełnie przed dostępem trzecich.

Użycie danych kontaktowych z impressum w celu reklamy jest niepożądane, chyba że operator udzielił uprzednio pisemnej zgody lub już istnieje stosunek handlowy. Operator i wszystkie osoby wymienione na stronie internetowej sprzeciwiają się niniejszym komercyjnemu użytkowaniu i przekazywaniu ich danych.

źródło: Juraforum.de - Disclaimer


Schlentzek & Kühn OHG betreibt folgende Domains:

www.szybko-bezpiecznie.eu
www.sicherheitdirekt.de
www.securitydirect.de
www.sk-ohg.de, .eu, .info, .net, .org, .com
www.4436230.de, www.0304436230.de
www.brandmelder.info
www.sprachalarm.de, .info
www.schueco-nordost.de
www.schueco-tiptronic.de
www.berlin-bma.de
www.berlin-brandmeldeanlagen.de
www.berlin-rauchabzug.de
www.berlin-rwa.de
www.rauchabzug-berlin.de

© 2020 Schlentzek & Kühn Brandschutztechnik Berlin Brandenburg Sachsen Anhalt

Webdesign A.C.T. Computer